Παρουσιάστηκε το jailbreak στο iOS 11.3.1

Νέα ενημέρωση του Viber με λειτουργία «Picture in Picture»

Μια ακόμη ενημέρωση του Viber θα βρείτε σήμερα διαθέσιμη στο AppStore και πρόκειται για την έκδοση 6.8.2 που φέρνει μια νέα λειτουργία και αρκετές διορθώσεις.

Στην νέα έκδοση προστέθηκε η λειτουργία «Picture in Picture» όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει πλέον ένα video μέσα από μια συνομιλία έχοντας δυο επιλογές που είναι η σε ολόκληρη την οθόνη η να το κάνει σε μικρό παράθυρο σε ένα σημείο της οθόνης.
Επίσης στην νέα ενημέρωση του Viber μπορείτε να δείτε πότε συνδέθηκε για τελευταία φορά μια επαφή σας αλλά και έγιναν πολλές διορθώσεις σε προβλήματα της προηγούμενης έκδοσης.
Την ενημέρωση του Viber θα την βρείτε στον σύνδεσμο πιο κάτω.

https://itunes.apple.com/gr/app/viber/id382617920Σχόλια