Παρουσιάστηκε το jailbreak στο iOS 11.3.1

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το iPhone 3G και 3GS

Μια νέα έκθεση του DeviceAtlas μας δείχνει πως πολλοί χρήστες στον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλιές συσκευές όπως είναι το 3G το 3GS και το iphone 4.

Η εταιρία χρησιμοποιεί την καταγραφή των δεδομένων για την πρόσβαση στο internet όπου μεταξύ άλλως δείχνουν μια ανοδική τάση η συσκευές android κατά το τελευταίο τρίμηνο και πτώση για το ios ιδιαίτερα στις περιοχές στην Ιταλία (-5%) και τις ΗΠΑ (-3,6%), σύμφωνα με τους αναλυτές.
Τα στοιχεία δείχνουν πως 42 από τις 56 χώρες τα android λειτουργικά έχουν μεγαλύτερη κίνηση από το ios.
Τέλος η έκθεση δείχνει πως πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν παλιές συσκευές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα το 3,5% της κίνησης στο Διαδίκτυο στη Ρωσία και 2 % στη Γαλλία και την Ιαπωνία, για το iPhone 3G και 3GS η κίνηση είναι 1% και στη Σουηδία και 0,5% στη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.Σχόλια