Ο τελευταίος συνιδρυτής της Siri παραιτήθηκε από την Apple

Η Apple κατοχύρωσε την αναδιπλούμενη οθόνη στο iphone

Στο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων  των ΗΠΑ εμφανίστηκε μια νέα αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Apple που περιγράφει ένα smartphone με ευέλικτο πλαίσιο.  .....
Ειδικοί της εταιρίας έχουν δώσει πολλές δυνατότητες αναδίπλωσης σε μια κινητή συσκευή.
Η αίτηση ευρεσιτεχνίας της Apple περιγράφει το iPhone, το οποίο μπορεί να αποτελείται από διάφορα μέρη και διασυνδέονται βρόχους, συμπεριλαμβανομένων μαγνητικών ή άλλων αρθρώσεων).
 Η αίτηση περιγράφει τις διάφορες παραλλαγές αυτού του σχεδιασμού.
Η δομή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες συσκευές ακόμη και για αναδιπλούμενους υπολογιστές και ίσως να το δούμε σύντομα από την Apple.
Σχόλια