Πώς θα κατεβάσετε και θα εγκαταστήσετε το SemiRestore11 / Rollectra!Διαγραφή Electra Jailbreak!Παραμονή στο ίδιο Ios

Το Twitter μας χαρίζει περισσότερο χώρο για τα μηνύματα μας

Όπως γνωρίζετε το Twitter μας επιτρέπει να γράψουμε ένα μήνυμα μέχρι και 140 χαρακτήρων αλλά από σήμερα μας προσφέρει περισσότερο χώρο με μια αλλαγή που πραγματοποίησε.  ....

Δεν σταματά το όριο των 140 χαρακτήρων, αλλά τώρα πλέον δεν περιλαμβάνονται τα συνημμένα μας όπως διάφορες εικόνες που ανεβάζαμε στο όριο των χαρακτήρων.
Έτσι τώρα οι 140 είναι πλέον καθαροί και δεν αλλοιώνονται.Επίσης στο όριο δεν συμπεριλαμβάνονται ονομασίες με το @ στην αρχή του ονόματος.
Η εταιρία έχει δεσμευτεί σύντομα στο μέλλον να αυξήσει αυτό το όριο των 140 χαρακτήρων που ισχύει από το 2006.

Σχόλια