Ο τελευταίος συνιδρυτής της Siri παραιτήθηκε από την Apple

Πως να δώσετε προτεραιότητα σε ορισμένες εφαρμογές όταν κατεβάσετε το ios 10

Κατεβάσατε το νέο λειτουργικό το ios 10 και αφού κάνατε επαναφορά ενός αντιγράφου οι εφαρμογές σας αρχίζουν να κατεβαίνουν μια μια. ....

Όμως στο νέο λειτουργικό υπάρχει μια δυνατότητα που επιτρέπει σε ορισμένες εφαρμογές να κατέβουν πρώτες από κάποιες άλλες.
Για να δώσετε προτεραιότητα στις εφαρμογές που θέλετε θα πρέπει να πατήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής και να εμφανιστούν οι επιλογές 3D touch όπου θα δείτε την ενότητα "προτεραιότητα".
Αν το επιλέξετε η εφαρμογή ξεκινά άμεσα το κατέβασμα.Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ακυρώσετε το κατέβασμα.
Δείτε στο video που ακολουθεί το πως θα κάνετε.

Σχόλια