Διέρρευσε ο εσωτερικός οδηγός αντικατάστασης μπαταρίας iPhone X

Το ios 10 μπλοκάρει ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά εφαρμογών για να σώσει την μπαταρία του iPhone

Το λειτουργικό του ios όπως γνωρίζουμε δεν μπορεί να προσαρμοστεί όπως θα θέλαμε όπως για παράδειγμα του Android καθώς η Apple επιβάλει πολλούς περιορισμούς. .....

Στα προηγούμενα λειτουργικά εκτός φυσικά το jailbreak είχαμε κάποιες εφαρμογές που βοηθούσαν την κατάσταση από το κέντρο των ειδοποιήσεων, να έχουμε διάφορες συντομεύσεις για τις ρυθμίσεις της συσκευής αλλά και συντομεύσεις εφαρμογών που χρησιμοποιούμε πιο συχνά.
Τέτοιες εφαρμογές ήταν για παράδειγμα η Launcher που όμως προς απογοήτευση στο ios 10 δεν επιτρέπει πλέον να δημιουργήσουμε συντομεύσεις στις ρυθμίσεις για πολύ γρήγορη πρόσβαση.
Η αιτία αυτού του προβλήματος αναφέρεται πως είναι η μπαταρία του iphone καθώς η Apple έβαλε τον περιορισμό για να προστατεύσει την κατανάλωση ενέργειας.
Ελπίζουμε σε μελλοντική αναβάθμιση να διορθωθεί το πρόβλημα αναφέρουν οι προγραμματιστές των εφαρμογών που είναι η Launcher και η Workflow.
.

Σχόλια