Παρουσιάστηκε το jailbreak στο iOS 11.3.1

My Water Balance : AppStore free today ...μια εφαρμογή για την υγεία μας

Το 70% του σώματος μας αποτελείται από νερό όπως γνωρίζετε και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσθέτουμε συνεχώς κατά την διάρκεια της ημέρας.  .....

Όμως με τις διάφορες ασχολίες μας είναι αδύνατο πολλές φορές να μετρήσουμε την ποσότητα που καταναλώνουμε.
Εδώ έρχεται η εφαρμογή My Water Balance να αναλάβει να μας ενημερώνει για το πόσο νερό καταναλώνουμε με υπενθυμίσεις ακόμη και γραφήματα για να παρακολουθήσουμε την κατανάλωση των υγρών που δίνουμε στον οργανισμό μας.
Η εφαρμογή λειτουργεί παράλληλα και στο Apple Watch αν διαθέτετε και μπορείτε και από εκεί να την διαχειριστείτε.
Η My Water Balance αποθηκεύει αλλά χρησιμοποιεί στοιχεία και από την εφαρμογή του ios για την υγεία μας και έτσι θα σας προτείνει την σωστή ποσότητα για το δικό σας σώμα.
Την εφαρμογή θα την βρείτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα δωρεάν από τον σύνδεσμο εδώ.


https://itunes.apple.com/gr/app/id964748094?mt=8Σχόλια