..

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Μια νέα έκθεση του DeviceAtlas μας δείχνει πως πολλοί χρήστες στον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλιές συσκευές όπως είναι το 3G το 3GS και το iphone 4.

Η εταιρία χρησιμοποιεί την καταγραφή των δεδομένων για την πρόσβαση στο internet όπου μεταξύ άλλως δείχνουν μια ανοδική τάση η συσκευές android κατά το τελευταίο τρίμηνο και πτώση για το ios ιδιαίτερα στις περιοχές στην Ιταλία (-5%) και τις ΗΠΑ (-3,6%), σύμφωνα με τους αναλυτές.
Τα στοιχεία δείχνουν πως 42 από τις 56 χώρες τα android λειτουργικά έχουν μεγαλύτερη κίνηση από το ios.
Τέλος η έκθεση δείχνει πως πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν παλιές συσκευές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα το 3,5% της κίνησης στο Διαδίκτυο στη Ρωσία και 2 % στη Γαλλία και την Ιαπωνία, για το iPhone 3G και 3GS η κίνηση είναι 1% και στη Σουηδία και 0,5% στη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.Add a Comment

0 σχόλια :